dengi-home-img

देणगी

आले अतीत अभ्यागत । जाऊ नेदी जो भुकिस्त ।
येथानुशक्ती दान देत । तो सत्वगुण ।।

rss-hero-content-bottom-img

श्रीसमर्थ समाधी अभिषेक योजना

श्रीसमर्थ सेवा प्रकारांबद्दल विस्तृत माहिती

श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक – ₹२०१

संपूर्ण वर्षभर दर गुरुवारी किंवा दर शनिवारी श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक – ₹५००१

वर्षातील सलग तीन महिने दररोज श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक – ₹७५००

वर्षातील सलग सहा महिने दररोज श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक – ₹१३,०००

संपूर्ण वर्षभर दररोज श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक – ₹२३,०००

ऐतिहासिक वास्तू संरक्षण निधी – ऐच्छिक

रक्कमेच्या व्याजाचा विनियोग मंदिर समर्थांचा मठ, इत्यादी ऐतिहासिक वास्तूंच्या देखभालीसाठी केला जातो

श्रीदासनवमी महापूजा – ₹३५०१

प्रतिवर्षी दासनवमी दिवशी वरील रक्कमेच्या व्याजातून आपल्या नावे श्रीसमर्थ समाधीस महाभिषेक, महापूजा होऊन पोस्टाने प्रसाद व अंगारा पाठविला जाईल

एक दिवसाचे अन्नदान – ₹२००१

उत्सव सोडून इतर प्रत्येक दिवसांसाठी

पाच पंचामृती महापूजा कायमनिधी – ₹३००१

फाल्गुन अमावास्या, आषाढ शु. दशमी, भाद्रपद अमावास्या, माघ पौर्णिमा व माघ अमावास्या या पाच तिथींना गडावर उद्वार्चन विधी होतो. श्रीसमर्थांनी पाच दिवस रामरायाची स्वहस्ते पूजा केली होती. त्याच श्रीरामपंचायतन मूर्तींना वरील पाच तिथीस पंचामृती पूजा व पवमान अभिषेक केला जातो. वरील रक्कमेच्या व्याजातून आपल्या नावे हा धार्मिक कार्यक्रम होऊन प्रसाद पाठविला जाईल

प्रकाशन विभाग ₹१००१ वा ऐच्छिक

अन्नदान कायमठेव निधी – ₹६००१

रक्कमेच्या व्याजातून दरवर्षी एक दिवस आपल्या इच्छित तिथीस वा तारखेस समर्थ समाधीस अभिषेक, नैवेद्य व संपूर्ण अन्नदान होऊन आपणांस प्रसाद व अंगारा पाठविला जातो

गुरुपौर्णिमा महापूजा – ₹३००१

प्रतिवर्षी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपल्या नावे श्रीसमर्थ समाधीस महाभिषेक पूजा होऊन आपणास पोस्टाने प्रसाद पाठविला जातो

नंदादीप कायमनिधी – ₹१५०१

रक्कमेच्या व्याजाचा विनियोग समाधी मंदिरातील नंदादीपासाठी केला जातो व आपणांस दरवर्षी दासनवमीस प्रसाद व अंगारा पोस्टाने पाठविला जातो

गोपालन निधी ₹२५१ वा ऐच्छिक

आरोग्य सेवा केंद्र निधी – ऐच्छिक

संस्कार केंद्र निधी – ₹५००१

या रक्कमेच्या व्याजाचा विनियोग सज्जनगडावर होणाऱ्या लहान मुले व तरुणांच्या संस्कार शिबिरासाठी केला जातो

नैमित्तिक धार्मिक विधी – ₹२५०१

प्रतिवर्षी आपल्या इच्छित तिथीस वा तारखेस श्रीसमर्थ समाधीस अभिषेक, नैवेद्य व सवाष्ण ब्राह्मण भोजन होऊन आपणांस प्रसाद व अंगारा पोस्टाने पाठविला जाईल

वैदिक पाठशाळा निधी – ₹१२०००

एका विद्यार्थ्याचा एक वर्षाचा खर्च

गडावरील जुन्या वास्तूंचा जीर्णोद्धार – ऐच्छिक

रघुवीर समर्थ मासिक वर्गणी

एक वर्ष – ₹२०० पाच वर्ष – ₹९००


Language