संस्थान

सदुपासना सत्कर्म । सत्क्रिया आणि स्वधर्म ।
सत्संग आणि नित्यनेम । निरंतर ।।

rss-hero-content-bottom-img
vyav-home-img

अर्ज

  • संस्थेच्या घटनेची प्रत
  • सरकारी नोंदणी दाखल्याची प्रत
  • संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदर माहितीपत्रक सादर करण्यासाठी केलेल्या ठरावाची प्रत
  (तिन्ही कागदपत्रे एकाच PDF फाईलमध्ये एकत्रितपणे जोडावी.)

  rss-contact-bottom-img
  Language