संस्थान

सदुपासना सत्कर्म । सत्क्रिया आणि स्वधर्म ।
सत्संग आणि नित्यनेम । निरंतर ।।

rss-hero-content-bottom-img
vyav-home-img

पुरस्कारार्थी

श्रीरामदासस्वामी पुरस्काराने सन्मानित मान्यवर समर्थभक्त
१९९२-९३ डॉ. वा.वा. गोगटे , सांगली
१९९३-९४ सत्कार्योत्तेजक सभा , धुळे
१९९४-९५ श्री. द्वा.वा. केळकर , पुणे
१९९५-९६ सौ. ज्योती चीटगोपेकर , औरंगाबाद
१९९६-९७ डॉ. वा.गो. तांबवेकर, मुंबई
१९९७-९८ श्री. ना.वी. धर्माधिकारी , रेवदंडा जि. अलिबाग
१९९८-९९ श्री. सुनिल चिंचोळकर , पुणे
१९९९-२००० सौ. प्रतिभाताई शं. पांडे , अकोला
२०००-२००१ डॉ. अशोक प्र. कामत , पुणे
२००१-२००२ डॉ. र. रा. गोसावी , पुणे
२००२-२००३ प्रा. डॉ. नरेंद्र सदाशिव कुंटे , सोलापूर
२००३-२००४ श्री. शंकर वासुदेव अभ्यंकर , पुणे
२००४-२००५ श्री. उपेंद्र य. शिरगावकर ( श्री आबामहाराज संस्थान , ग्वाल्हेर )
२००५-२००६ श्री. श्रीनिवास हरी रायरिकर , पुणे
२००६-२००७ श्री. समर्थ मठ संस्थान , इंदौर ( म.प्र.)
२००७-२००८ श्री. गोपाळमहाराज रामदासी ( मठपती, श्री गोविंद महाराज मठ संस्थान , जुक्क्ल )
२००९-२०१० डॉ. म. रा. जोशी , नागपूर
२०१०-२०११ श्री कौस्तुभबुवा रामदासी , मिरज
२०११-२०१२ स.भ.कमलताई रामदासी , जबलपूर ( म.प्र )
२०१२-२०१३ श्री. श्रीकृष्ण चिंचोरकर , औरंगाबाद
२०१३-२०१४ श्री. साईसुंदरम महाराज , गुर्ला ( आंध्रप्रदेश)
२०१४-२०१५ श्री. श्रीराममहाराज रामदासी , बडवाह ( म.प्र)
२०१६-२०१७ श्री. परागमहाराज रामदासी , वांगणी
rss-contact-bottom-img
Language